நன்கொடைகள்

Online Donations

Home    Online Donations  Donate in memory of someone you love


உங்களுடைய தாராளமான பங்களிப்பு அதிகப்படியான மக்களின் வாழ்க்கையில் சிறந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். இன்றே உங்களின் நன்கொடையை நமது அறக்கட்டளைக்கு வழங்குங்கள்.


Or select UPI Gateways


When You Donate

Deposit / NEFT / RTGS


Account Name Om Namasivaya Charitable Trust
Bank Name State Bank of India.
Branch Aramboly (Aralvoimozhi)
Account Number 42874289992
IFSC Code SBIN0002197


Need help in donation or have a query?


If you want to know other ways you can contribute or volunteer, or have questions about your donation, or any other query, feel free to contact us between 10:00 am to 5:00 PM everyday except on Sunday and festivals. We will be glad to assist you.Was this helpful?     

    
More From Donation

      Mahashivaratri Donations
      Diwali Donations
      Vaikasi Visakam Donation

Advertainment


More From our Website

      Join Membership
      Book Store
      Astrology
      Radio

Advertainment